Zavolajte nám: (+421) 0905 312 467
Napíšte nám: una@una.sk

Vízia

Našou víziou je BÝVANIE BUDÚCNOSTI UŽ DNES! Budúcnosť bývania vidíme v podobe dôsledne ekologického domu, ktorý nezaťažuje životné prostredie svojou výstavbou ani prevádzkou, a ktorý poskytuje výnimočný komfort s takmer nulovou spotrebou energie

Východiskovým bodom pre dosiahnutie tohto cieľa je koncept vysokokvalitného pasívneho domu, s dokonalou tepelnoizolačnou obálkou, riadeným vetraním a alternatívnym prístupom k zabezpečeniu jeho energetických potrieb. Takýto dom je ťažiskovo postavený z obnoviteľných materiálov a po všetkých stránkach vytvára zdravé prostredie pre svojich obyvateľov.

Ing. arch. Radovan Rausz riaditeľ spoločnosti

Čo ponúkame?

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pri výstavbe rodinných domov. Ponúkame nadštandardne kvalitné domy takmer za cenu bežných stavieb. Ťažiskom našej produkcie sú progresívne drevostavby s difúzne otvorenou konštrukciou. Nami vyvinutý vlastný konštrukčný systém PAD Open s úplnou elimináciou akýchkoľvek tepelných mostov predstavuje bezkonkurenčne absolútnu špičku obvodového plášťa pre budovy v pasívnom štandarde.

architektúra | skúsenosti | pasívny dom | ekológia | úspora

spokojnosť | optimalizácia | komfort | kvalita | odbornosť | tradícia | spoľahlivosť | zdravie | inovácie

kreativita | férovosť | spolupráca | záruka | udržateľnosť | budúcnosť | domov